Forum und email
bzopen

bzopen

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzopen -- Otevře soubor komprimovaný pomocí bzip2

Popis

resource bzopen ( string filename, string mode )

Otevře soubor bzip2 (.bz2) pro čtení nebo zápis. filename je název otvíraného souboru. Parametr mode má podobný význam jako u funkce fopen() (`r' pro čtení, `w' pro zápis atd.).

Pokud otvírání selže, vrací funkce FALSE, jinak vrací ukazatel (deskriptor) na nově otevřený soubor.

Příklad 1. Příklad - bzopen()

<?php
$bz
= bzopen("/tmp/foo.bz2", "r");
$decompressed_file = '';
while (!
feof($bz)) {
    
$decompressed_file .= bzread($bz, 4096);
}
bzclose($bz);

echo
"Obsah souboru /tmp/foo.bz2 je: ";
echo
"\n<br>\n";
echo
$decompressed_file;
?>

Viz také bzclose().