Forum und email
bzcompress

bzcompress

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzcompress -- Zkomprimuje řetězec algoritmem bzip2

Popis

mixed bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]] )

bzcompress() komprimuje řetězec source a vrací ho ve formě dat získaných pomocí algoritmu bzip2.

Nepovinný parametr blocksize specifikuje velikost bloku použitou při komprimaci; mělo by to být číslo od 1 do 9, kde 9 znamená nejúčinnější kompresi, ale s většími nároky na potřebné prostředky. Implicitní hodnota blocksize je 4.

Nepovinný parametr workfactor určuje, jak se kompresní mechanismus chová v případě nejhorších, velmi se opakujících, vstupnách dat. Může nabývat hodnot mezi 0 a 250; 0 představuje speciální případ, 30 je implicitní hodnota. Generovaný výstup je bez ohledu na workfactor vždy stejný.

Příklad 1. bzcompress() Příklad

<?php
$str
= "zkušební data";
$bzstr = bzcompress($str, 9);
echo
$bzstr;
?>

Viz také bzdecompress().