Forum und email
bzdecompress

bzdecompress

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzdecompress -- Dekomprimuje data komprimovaná pomocí bzip2

Popis

mixed bzdecompress ( string source [, int small] )

bzdecompress() dekomprimuje řetězec source obsahující data komprimovaná pomocí algoritmu bzip2, a vrací je. Pokud má nepovinný parametr small hodnotu TRUE, použije se alternativní dekompresní algoritmus s nižšími nároky na paměť (maximální pamětové požadavky klesnou na cca 2300 KB), ale zhruba poloviční rychlostí. Více informací najdete v dokumentaci k bzip2.

Příklad 1. bzdecompress()

<?php
$start_str
= "Tohle není upřímný obličej?";
$bzstr = bzcompress($start_str);

echo
"Komprimovaný řetězec: ";
echo
$bzstr;
echo
"\n<br>\n";

$str = bzdecompress($bzstr);
echo
"Dekomprimovaný řetezec: ";
echo
$str;
echo
"\n<br>\n";
?>

Viz také bzcompress().