Forum und email
bcompiler_write_included_filename

bcompiler_write_included_filename

(PECL)

bcompiler_write_included_filename -- Writes an included file as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_included_filename ( resource filehandle, string filename )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.