Forum und email
bcompiler_write_header

bcompiler_write_header

(PECL)

bcompiler_write_header -- Writes the bcompiler header

Popis

bool bcompiler_write_header ( resource filehandle [, string write_ver] )

Writes the header part of a bcompiler file.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

write_ver

Can be used to write bytecode in a previously used format, so that you can use it with older versions of bcompiler.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_header() example

<?php
$fh
= fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.