Forum und email
bcompiler_write_functions_from_file

bcompiler_write_functions_from_file

(PECL)

bcompiler_write_functions_from_file -- Writes all functions defined in a file as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource filehandle, string fileName )

Searches for all functions declared in the given file, and writes their correspondent bytecodes to the open file handle.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

fileName

The file to be compiled. You must always include or require the file you intend to compile.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_functions_from_file() example

<?php
require('module.php');

$fh = fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.