Forum und email
bcompiler_write_function

bcompiler_write_function

(PECL)

bcompiler_write_function -- Writes an defined function as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_function ( resource filehandle, string functionName )

Reads the bytecodes from PHP for an existing function, and writes them to the open file handle. Order is not important, (eg. if function b uses function a, and you compile it like the example below, it will work perfectly OK).

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

functionName

The function name, as a string.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_function() example

<?php
$fh
= fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_function($fh,"my_function_a");
bcompiler_write_function($fh,"my_function_b");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.