Forum und email
bzerrstr

bzerrstr

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzerrstr -- Vrací popis chyby bzip2

Popis

string bzerrstr ( resource bz )

Vrací chybový řetězec (popis) pro jakoukoli chybu bzip2 podle souborového ukazatele bz.

Viz také bzerrno() a bzerror().