Forum und email
bzerror

bzerror

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzerror -- Vrací v poli číslo a popis chyby bzip2

Popis

array bzerror ( resource bz )

Vrací číslo chyby a chybový řetězec (popis) v asociativním poli pro jakoukoli chybu bzip2 podle souborového ukazatele bz.

Příklad 1. Příklad - bzerror()

<?php
$error
= bzerror($bz);

echo
$error["errno"];
echo
$error["errstr"];
?>

Viz také bzerrno() a bzerrstr().