Forum und email
ccvs_done

ccvs_done

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_done -- Terminate CCVS engine and do cleanup work

Popis

string ccvs_done ( string sess )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.