Forum und email
ccvs_init

ccvs_init

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_init -- Initialize CCVS for use

Popis

string ccvs_init ( string name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.