Forum und email
ccvs_lookup

ccvs_lookup

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_lookup --  Look up an item of a particular type in the database #

Popis

string ccvs_lookup ( string session, string invoice, int inum )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.