Forum und email
ccvs_return

ccvs_return

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_return --  Transfer funds from the merchant to the credit card holder

Popis

string ccvs_return ( string session, string invoice )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.