Forum und email
ccvs_report

ccvs_report

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_report -- Return the status of the background communication process

Popis

string ccvs_report ( string session, string type )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.