Forum und email
ccvs_sale

ccvs_sale

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_sale --  Transfer funds from the credit card holder to the merchant

Popis

string ccvs_sale ( string session, string invoice )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.