Forum und email
ccvs_status

ccvs_status

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_status -- Check the status of an invoice

Popis

string ccvs_status ( string session, string invoice )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.