Forum und email
ccvs_command

ccvs_command

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_command --  Performs a command which is peculiar to a single protocol, and thus is not available in the general CCVS API

Popis

string ccvs_command ( string session, string type, string argval )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.