Forum und email
msql_num_fields

msql_num_fields

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_num_fields -- Get number of fields in result

Popis

int msql_num_fields ( resource result )

msql_num_fields() returns the number of fields in a result set.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

Návratové hodnoty

Returns the number of fields in the result set.