Forum und email
msql_num_rows

msql_num_rows

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_num_rows -- Get number of rows in result

Popis

int msql_num_rows ( resource query_identifier )

msql_num_rows() returns the number of rows in a result set.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

Návratové hodnoty

Returns the number of rows in the result set.