Forum und email
msql_list_tables

msql_list_tables

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_list_tables -- List tables in an mSQL database

Popis

resource msql_list_tables ( string database [, resource link_identifier] )

msql_list_tables() lists the tables on the specified database.

Seznam parametrů

database

The name of the database.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.