Forum und email
msql_list_dbs

msql_list_dbs

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_list_dbs -- List mSQL databases on server

Popis

resource msql_list_dbs ( [resource link_identifier] )

msql_list_tables() lists the databases available on the specified link_identifier.

Seznam parametrů

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.