Forum und email
msql_list_fields

msql_list_fields

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_list_fields -- List result fields

Popis

resource msql_list_fields ( string database, string tablename [, resource link_identifier] )

msql_list_fields() returns information about the given table.

Seznam parametrů

database

The name of the database.

tablename

The name of the table.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.