Forum und email
ming_setscale

ming_setscale

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ming_setscale --  Set scale

Popis

void ming_setscale ( int scale )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.