Forum und email
sybase_min_error_severity

sybase_min_error_severity

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sybase_min_error_severity -- Sets minimum error severity

Description

void sybase_min_error_severity ( int severity )

sybase_min_error_severity() sets the minimum error severity level.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze při použití rozhraní knihovny DB k Sybase, a ne knihovny CT.

See also sybase_min_message_severity().