Forum und email
sybase_min_client_severity

sybase_min_client_severity

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sybase_min_client_severity -- Sets minimum client severity

Description

void sybase_min_client_severity ( int severity )

sybase_min_client_severity() sets the minimum client severity level.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze při použití rozhraní knihovny CT k Sybase, a ne knihovny DB.

See also sybase_min_server_severity().