Forum und email
ldap_unbind

ldap_unbind

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ldap_unbind -- Unbind from LDAP directory

Popis

bool ldap_unbind ( resource link_identifier )

Unbinds from the LDAP directory.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

ldap_bind()