Forum und email
ldap_t61_to_8859

ldap_t61_to_8859

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

ldap_t61_to_8859 -- Translate t61 characters to 8859 characters

Popis

string ldap_t61_to_8859 ( string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.