Forum und email
ldap_start_tls

ldap_start_tls

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ldap_start_tls -- Start TLS

Popis

bool ldap_start_tls ( resource link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.