Forum und email
ldap_sort

ldap_sort

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ldap_sort -- Sort LDAP result entries

Popis

bool ldap_sort ( resource link, resource result, string sortfilter )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.