Forum und email
ldap_set_rebind_proc

ldap_set_rebind_proc

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ldap_set_rebind_proc -- Set a callback function to do re-binds on referral chasing

Popis

bool ldap_set_rebind_proc ( resource link, callback callback )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.