Forum und email
gettext

gettext

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

gettext -- Vyhledat zprávu v současné doméně

Popis

string gettext ( string message )

Tato funkce vrátí přeložený řetězec, pokud jej najde v překladové tabulce, nebo předaný řetězec, pokud jej nenajde. Jako alias k této funkci můžete použít podtržítko.

Příklad 1. gettext()-check

<?php
// Set language to German
putenv ("LANG=de");

// Specify location of translation tables
bindtextdomain ("myPHPApp", "./locale");

// Choose domain
textdomain ("myPHPApp");

// Print a test message
print (gettext ("Vítejte v mé PHP Aplikaci"));
?>