Forum und email
Gettext

XLIX. Gettext

Úvod

Gettext funkce implementují NLS (Native Language Support) API, které se dá použít k internacionalizaci vašich PHP aplikací. Důkladné vysvětlení těchto funkcí viz dokumentaci Gettext na vašem systému nebo na https://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html.

Požadavky

Aby se daly tyto funkce použít, musíte stáhnout a nainstalovat GNU gettext z https://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html.

Instalace

Pro podporu GNU Gettext v PHP musíte přidat volbu --with-gettext[=DIR], kde DIR je instalační adresář Gettext, ve výchozím nastavení to je /usr/local.

Poznámka pro uživatele Win32: Abyste mohli tento modul používat pod Windows, musíte zkopírovat soubor gnu_gettext.dll z adresáře DLL disribučního archivu PHP/Win32 do adresáře SYSTEM32 vašich Windows. (Např.: C:\WINNT\SYSTEM32 nebo C:\WINDOWS\SYSTEM32). Počínaje PHP 4.2.3 se jméno souboru změnilo na libintl-1.dll, který vyžaduje, aby byl zkopírován i soubor iconv.dll.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
bind_textdomain_codeset -- Specify the character encoding in which the messages from the DOMAIN message catalog will be returned
bindtextdomain -- Nastavit cestu pro doménu
dcgettext -- Změnit doménu pro jediné vyhledání
dcngettext -- Plural version of dcgettext
dgettext -- Změnit současnou doménu
dngettext -- Plural version of dgettext
gettext -- Vyhledat zprávu v současné doméně
ngettext -- Plural version of gettext
textdomain -- Nastavit výchozí doménu