Forum und email
textdomain

textdomain

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

textdomain -- Nastavit výchozí doménu

Popis

string textdomain ( string text_domain )

Tato funkce nastaví doménu pro vyhledávání při volání funkce gettext(), obvykle pojmenovanou podle aplikace. Vrátí předchozí výchozí doménu. Při volání bez argumentů vrátí současné nastavení, aniž by jej měnila.