Forum und email
dcgettext

dcgettext

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

dcgettext -- Změnit doménu pro jediné vyhledání

Popis

string dcgettext ( string domain, string message, int category )

Tato funkce vám umožní zmenit současnou doménu pro jediné vyhledání zprávy. Umožňuje také specifikovat kategorii.