Forum und email
dgettext

dgettext

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

dgettext -- Změnit současnou doménu

Popis

string dgettext ( string domain, string message )

Funkce dgettext() umožňuje změnit současnou doménu pro jediné vyhledání zprávy.