Forum und email
exit

exit

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

exit -- Ukončí současný skript

Popis

void exit ( [string status] )

void exit ( int status )

Tento jazykový konstrkut ukončí parsování skriptu. Nevrací žádnou hodnotu.

Viz také die().