Forum und email
get_browser

get_browser

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

get_browser --  Určuje schopnosti uživatelova browseru

Popis

mixed get_browser ( [string user_agent [, bool return_array]] )

get_browser() se pokusí určit schopnosti uživatelova browseru. Toho je dosaženo vyhledáním informací o browseru v souboru browscap.ini. Standardne se použije $HTTP_USER_AGENT; nicméně, můžete to změnit (tj. vyhledat informace o jiném browseru) předáním volitelného argumentu user_agent.

Informace se vracejí jako objekt, který obsahuje různé datové elementy, které reprezentují například hlavní a vedlejší číslo verze a ID řetězec; TRUE/false hodnoty vlastností jako podpora rámců, JavaScript a cookies, atd.

Jakkoli browscap.ini obsahuje informace o mnoha browserech, aktuálnost databáze závisí na uživatelských updatech. Formát souboru je poměrně snadno pochopitelný.

Následující příklad ukazuje, jak by se daly vypsat všechny informace získané o uživatelově browseru.

Příklad 1. get_browser() příklad

<?php
function list_array ($array) {
    while (list (
$key, $value) = each ($array)) {
    
$str .= "<b>$key:</b> $value<br>\n";
    }
    return
$str;
}
echo
"$HTTP_USER_AGENT<hr>\n";
$browser = get_browser();
echo
list_array ((array) $browser);
?>

Výstup z výše uvedeného skriptu by vypadal asi takto:

Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586)<hr>
<b>browser_name_pattern:</b> Mozilla/4\.5.*<br>
<b>parent:</b> Netscape 4.0<br>
<b>platform:</b> Unknown<br>
<b>majorver:</b> 4<br>
<b>minorver:</b> 5<br>
<b>browser:</b> Netscape<br>
<b>version:</b> 4<br>
<b>frames:</b> 1<br>
<b>tables:</b> 1<br>
<b>cookies:</b> 1<br>
<b>backgroundsounds:</b> <br>
<b>vbscript:</b> <br>
<b>javascript:</b> 1<br>
<b>javaapplets:</b> 1<br>
<b>activexcontrols:</b> <br>
<b>beta:</b> <br>
<b>crawler:</b> <br>
<b>authenticodeupdate:</b> <br>
<b>msn:</b> <br>

Aby to fungovalo, browscap direktiva ve vašem konfiguračním souboru musí ukazovat na platné umístění browscap.ini souboru.

Pro další informace (včetně lokací na kterých můžete získat browscap.ini soubor) viz PHP FAQ na https://www.php.net/manual/faq.php.