Forum und email
msql_create_db

msql_create_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_create_db -- Create mSQL database

Popis

bool msql_create_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

msql_create_db() attempts to create a new database on the mSQL server.

Seznam parametrů

database_name

The name of the mSQL database.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

msql_drop_db()