Forum und email
msql_drop_db

msql_drop_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_drop_db -- Drop (delete) mSQL database

Popis

bool msql_drop_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

msql_drop_db() attempts to drop (remove) a database from the mSQL server.

Seznam parametrů

database_name

The name of the database.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

msql_create_db()