Forum und email
Seznam typů prostředků

Příloha M. Seznam typů prostředků

Toto je seznam funkcí, které vytváření, používají nebo ruší prostředky PHP. Funkci is_resource() lze použít ke zjištění, zda je proměnná prostředkem, a funkce get_resource_type() pak vrátí, o jaký prostředek se jedná.

Tabulka M-1. Typy prostředků

Název typu prostředkuVytvořeníPoužitíZrušeníDefinice
aspell aspell_new() aspell_check(), aspell_check_raw(), aspell_suggest() není Slovník aspell
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Soubor bzip2
COM com_load() com_invoke(), com_propget(), com_get(), com_propput(), com_set(), com_propput() není Reference na objekt COM
VARIANT    
cpdf cpdf_open() cpdf_page_init(), cpdf_finalize_page(), cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer(), cpdf_save_to_file(), cpdf_set_current_page(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text(), cpdf_show(), cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_font(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_rendering(), cpdf_set_horiz_scaling(), cpdf_set_text_rise(), cpdf_set_text_matrix(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_word_spacing(), cpdf_continue_text(), cpdf_stringwidth(), cpdf_save(), cpdf_translate(), cpdf_restore(), cpdf_scale(), cpdf_rotate(), cpdf_setflat(), cpdf_setlinejoin(), cpdf_setlinecap(), cpdf_setmiterlimit(), cpdf_setlinewidth(), cpdf_setdash(), cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto(), cpdf_lineto(), cpdf_rlineto(), cpdf_circle(), cpdf_arc(), cpdf_rect(), cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_closepath_fill_stroke(), cpdf_fill_stroke(), cpdf_clip(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray_stroke(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor(), cpdf_add_outline(), cpdf_set_page_animation(), cpdf_import_jpeg(), cpdf_place_inline_image(), cpdf_add_annotation() cpdf_close() PDF dokument - knihovna CPDF
cpdf outline    
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_copy_handle(), curl_errno(), curl_error(), curl_exec(), curl_getinfo(), curl_setopt() curl_close() Relace curl
dbm dbmopen() dbmexists(), dbmfetch(), dbminsert(), dbmreplace(), dbmdelete(), dbmfirstkey(), dbmnextkey() dbmclose() Spojení na databázi DBM
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() Spojení na databázi DBA
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() není Perzistentní spojení na databázi DBA
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Spojení na databázi Dbase
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() dbx connection
dbx_result_object dbx_query()   není dbx result
domxml attribute    
domxml document    
domxml node    
xpath context    
xpath object    
fbsql link fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_blob_size(), fbsql_clob_size(), fbsql_commit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_blob(), fbsql_create_db(), fbsql_create_clob(), fbsql_data_seek(), fbsql_database_password(), fbsql_database(), fbsql_db_query(), fbsql_db_status(), fbsql_drop_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_get_autostart_info(), fbsql_hostname(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs(), fbsql_password(), fbsql_read_blob(), fbsql_read_clob(), fbsql_rollback(), fbsql_select_db(), fbsql_set_password(), fbsql_set_transaction(), fbsql_start_db(), fbsql_stop_db(), fbsql_username() fbsql_close() Spojení na databázi fbsql
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() není Perzistentní spojení na databázi fbsql
fbsql result fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() fbsql result
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() Soubor FDF
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() FTP stream
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() Obrázek GD
gd font imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() není Font pro GD
gd PS encoding    
gd PS font imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() PS font pro GD
GMP integer gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() není Číslo GMP
hyperwave document hw_cp(), hw_docbyanchor(), hw_getremote(), hw_getremotechildren() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_inscoll(), hw_pipedocument(), hw_unlock() hw_deleteobject() Objekt Hyperwave
hyperwave link hw_connect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() hw_close(), hw_free_document() Spojení na server Hyperwave
hyperwave link persistent hw_pconnect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() není Perzistentní spojení na server Hyperwave
icap icap_open() icap_fetch_event(), icap_list_events(), icap_store_event(), icap_snooze(), icap_list_alarms(), icap_delete_event() icap_close() Spojení na server icap
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() Spojení na IMAP, POP3 server
imap chain persistent    
imap persistent    
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() Spojení na databázi ingresII
ingres persistent ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() není Perzistentní spojení na databázi ingresII
interbase blob    
interbase link ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Spojení na databázi Interbase
interbase link persistent ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() není Perzistentní spojení na databázi Interbase
interbase query ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Dotaz Interbase
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Výsledek Interbase
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Transakce Interbase
java    
ldap link ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() Spojení na LDAP
ldap result ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() Výsledek hledání na LDAP
ldap result entry    
mcal mcal_open(), mcal_popen() mcal_create_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_delete_calendar(), mcal_fetch_event(), mcal_list_events(), mcal_append_event(), mcal_store_event(), mcal_delete_event(), mcal_list_alarms(), mcal_event_init(), mcal_event_set_category(), mcal_event_set_title(), mcal_event_set_description(), mcal_event_set_start(), mcal_event_set_end(), mcal_event_set_alarm(), mcal_event_set_class(), mcal_next_recurrence(), mcal_event_set_recur_none(), mcal_event_set_recur_daily(), mcal_event_set_recur_weekly(), mcal_event_set_recur_monthly_mday(), mcal_event_set_recur_monthly_wday(), mcal_event_set_recur_yearly(), mcal_fetch_current_stream_event(), mcal_event_add_attribute(), mcal_expunge() mcal_close() Spojení na kalendářový server
SWFAction    
SWFBitmap    
SWFButton    
SWFDisplayItem    
SWFFill    
SWFFont    
SWFGradient    
SWFMorph    
SWFMovie    
SWFShape    
SWFSprite    
SWFText    
SWFTextField    
mnogosearch agent    
mnogosearch result    
msql link msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() Spojení na databázi mSQL
msql link persistent msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() není Perzistentní spojení na databázi mSQL
msql query msql_db_query(), msql_list_dbs(), msql_list_fields(), msql_list_tables(), msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_field_seek(), msql_field_table(), msql_field_flags(), msql_field_len(), msql_field_name(), msql_field_type(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() Výsledek mSQL
mssql link mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Spojení na databázi Microsoft SQL Server
mssql link persistent mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() není Perzistentní spojení na databázi Microsoft SQL Server
mssql result mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Výsledek Microsoft SQL Server
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() Spojení na databázi MySQL
mysql link persistent mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() není Perzistentní spojení na databázi MySQL
mysql result mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() Výsledek MySQL
oci8 collection    
oci8 connection ocilogon(), ociplogon(), ocinlogon() ocicommit(), ociserverversion(), ocinewcursor(), ociparse(), ocierror() ocilogoff() Spojení na databázi Oracle
oci8 descriptor    
oci8 server    
oci8 session    
oci8 statement ocinewdescriptor() ocirollback(), ocinewdescriptor(), ocirowcount(), ocidefinebyname(), ocibindbyname(), ociexecute(), ocinumcols(), ociresult(), ocifetch(), ocifetchinto(), ocifetchstatement(), ocicolumnisnull(), ocicolumnname(), ocicolumnsize(), ocicolumntype(), ocistatementtype(), ocierror() ocifreestatement() Kurzor Oracle
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() Spojení na ODBC databázi
odbc link persistent odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() není Perzistentní spojení na ODBC databázi
odbc result odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() Výsledek ODBC
birdstep link    
birdstep result    
OpenSSL key openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() OpenSSL klíč
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Veřejný klíč
oracle Cursor ora_open() ora_bind(), ora_columnname(), ora_columnsize(), ora_columntype(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_exec(), ora_fetch(), ora_fetch_into(), ora_getcolumn(), ora_numcols(), ora_numrows(), ora_parse() ora_close() Kurzor Oracle
oracle link ora_logon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() ora_logoff() Spojení na databázi Oracle
oracle link persistent ora_plogon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() není Perzistentní spojení na databázi Oracle
pdf document pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_add_thumbnail(), pdf_arcn(), pdf_begin_pattern(), pdf_begin_template(), pdf_end_pattern(), pdf_end_template(), pdf_initgraphics(), pdf_makespotcolor(), pdf_set_info(), pdf_setcolor(), pdf_setmatrix(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() PDF dokument
pdf image pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() Obrázek v PDF souboru
pdf object    
pdf outline    
pgsql large object pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() PostgreSQL Large Object
pgsql link pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() Spojení na databázi PostgreSQL
pgsql link persistent pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() není Perzistentní spojení na databázi PostgreSQL
pgsql result pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() Výsledek PostgreSQL
pgsql string    
printer    
printer brush    
printer font    
printer pen    
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() není Slovník pspell
pspell config pspell_config_create() pspell_new_config() není Konfigurace pspell
Sablotron XSLT xslt_create() xslt_closelog(), xslt_openlog(), xslt_run(), xslt_set_sax_handler(), xslt_errno(), xslt_error(), xslt_fetch_result(), xslt_free() xslt_free() XSLT parser
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close()  
sockets file descriptor set socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Socket
sockets i/o vector    
dir opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Handle adresáře
stream fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Handle souboru
pipe popen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Handle procesu
socket fsockopen(), pfsockopen() fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Handle socketu
sybase-db link sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Spojení na databázi Sybase pomocí knihovny DB
sybase-db link persistent sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() není Perzistentní Spojení na databázi Sybase pomocí knihovny DB
sybase-db result sybase_query(), sybase_unbuffered_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Výsledek Sybase pomocí knihovny DB
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Spojení na databázi Sybase pomocí knihovny CT
sybase-ct link persistent sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() není Perzistentní spojení na databázi Sybase pomocí knihovny CT
sybase-ct result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Výsledek Sybase pomocí knihovny CT
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() Semafor System V
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() Sdílená paměť System V
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() Paket WDDX
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() XML parser
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() Souboru komprimovaný GZ