Forum und email
dbminsert

dbminsert

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbminsert --  Vložit do DBM databáze hodnotu a klíč

Popis

int dbminsert ( resource dbm_identifier, string key, string value )

Přidá do databáze hodnotu s určeným klíčem.

Vrací -1, pokud byla databáze otevřena pouze pro čtení, 0, pokud bylo vložení úspěšné, a 1, pokud už určený klíč existuje. (K nahražení hodnoty použijte dbmreplace().)