Forum und email
DBM Funkce [zastaralé]

XXVI. DBM Funkce [zastaralé]

Úvod

Tyto funkce vám umožňují ukládat záznamy do databází typu dbm. Tento typ databází (podporovaný Berkeley DB, GDBM, některými systémovými knihovnami, a také vestavěnou flatfile knihovnou) ukládá klíč/hodnota páry (oproti plnohodnotným relačním databázím).

Poznámka: Podpora dbm je nicméně zavržena a doporučujeme vám použít místo toho funkce databázové abstrakční vrstvy (dbm-styl)

Požadavky

K použití tohoto rozšíření musíte PHP zkompilovat s podporou použité databáze. Viz seznam podporovaných databází.

Instalace

In order to use these functions, you must compile PHP with dbm support by using the --with-db option. In addition you must ensure support for an underlying database or you can use some system libraries.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Funkce dbmopen() vrací identifikátor databáze, který používají ostatní dbm-funkce.

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Příklady

Příklad 1. DBM - příklad

<?php

$dbm
= dbmopen ("lastseen", "w");
if (
dbmexists ($dbm, $userid)) {
    
$last_seen = dbmfetch ($dbm, $userid);
} else {
    
dbminsert ($dbm, $userid, time());
}
do_stuff();
dbmreplace ($dbm, $userid, time());
dbmclose ($dbm);

?>

Obsah
dblist -- Získat název používané DBM-kompatibilní knihovny
dbmclose -- Zavřít dbm databázi
dbmdelete --  Smazat v DMB databázi hodnotu spojenou s určitým klíčem
dbmexists --  Zjistí, jestli pro zadaný klíč existuje v DBM databázi hodnota
dbmfetch --  Získat z DBM databáze hodnotu spojenou s určitým klíčem
dbmfirstkey -- Získat z DBM databáze první klíč
dbminsert --  Vložit do DBM databáze hodnotu a klíč
dbmnextkey -- Získat další klíč z DBM databáze
dbmopen -- Otevřít DBM databázi
dbmreplace --  Nahredit v DBM databázi hodnotu s určitým klíčem