Forum und email
dbmreplace

dbmreplace

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmreplace --  Nahredit v DBM databázi hodnotu s určitým klíčem

Popis

int dbmreplace ( resource dbm_identifier, string key, string value )

Nahradí v databázi hodnotu spojenou s určeným klíčem.

Pokud tento klíče v databázi neexistuje, přidá ho.