Forum und email
dbmopen

dbmopen

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmopen -- Otevřít DBM databázi

Popis

resource dbmopen ( string filename, string flags )

První argument je název DBM souboru (plná cesta), který se má otevřít, druhý argument je jedno z "r" (pouze pro čtení), "n" (nový, implikuje čtení/zápis, a nejspíš smaže existující databázi stejného jména), "c" (vytvořit, implikuje čtení/zápis, a nesmaže existující databázi stejného jména) nebo "w" (čtení/zápis).

Při úspěchu vrací identifikátor, který se předává dalším DBM funkcím success, jinak FALSE.

Pokud používáte NDBM, NDBM ve skutečnosti vytváří soubory soubor.dir a soubor.pag. GDBM používá pouze jeden soubr, stejně jako interní flatfile podpora, a Berkeley DB vytváří soubor filename.db. Pozn.: Vedle případného zamykání souborů vlastní DBM knihovnou provádí PHP svoje vlastní zamykání souborů. PHP nemaže .lck soubory, které vytváří. Používá tyto soubory jako pevné inodes, na kterých provádí zamykání souborů. Více informací o DBM souborech viz vaše Unixové man stránky, nebo si stáhněte GNU GDBM.