Forum und email
dbmnextkey

dbmnextkey

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmnextkey -- Získat další klíč z DBM databáze

Popis

string dbmnextkey ( resource dbm_identifier, string key )

Vrací klíč násůedující po key. Zavoláním dbmfirstkey() následovaným postupným voláním dbmnextkey() se dají získat všechny key/value páry v DBM databázi. Například:

Příklad 1. Získání všech key/value párů v DBM databázi

$key = dbmfirstkey ($dbm_id);
while ($key) {
    echo "$key = " . dbmfetch ($dbm_id, $key) . "\n";
    $key = dbmnextkey ($dbm_id, $key);
}