Forum und email
dbmfirstkey

dbmfirstkey

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmfirstkey -- Získat z DBM databáze první klíč

Popis

string dbmfirstkey ( resource dbm_identifier )

Vrací první klíč v databázi. Pozn.: Není zaručeno žádné pořadí, protože databáze může být vytvořena pomocí hash tabulky, což nezaručuje žádné řazení.