Forum und email
dbmfetch

dbmfetch

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmfetch --  Získat z DBM databáze hodnotu spojenou s určitým klíčem

Popis

string dbmfetch ( resource dbm_identifier, string key )

Vrací hodnotu spojenou s key.