Forum und email
dbmdelete

dbmdelete

(PHP 3, PHP 4, PECL)

dbmdelete --  Smazat v DMB databázi hodnotu spojenou s určitým klíčem

Popis

bool dbmdelete ( resource dbm_identifier, string key )

Vymaže z databáze hodnotu s klíčem key.

Pokud tento klíč v databázi neexistuje, vrací FALSE.