Forum und email
aspell_suggest

aspell_suggest

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4 <= 4.2.3)

aspell_suggest -- Nabídnout možné hláskování slova

Popis

array aspell_suggest ( int dictionary_link, string word )

aspell_suggest() vrátí pole možných hláskování daného slova.

Příklad 1. aspell_suggest()

$aspell_link=aspell_new ("english");

if (!aspell_check ($aspell_link, "test")) {
    $suggestions=aspell_suggest ($aspell_link, "test");

    for ($i=0; $i < count ($suggestions); $i++) {
        echo "Možné hláskování: " . $suggestions[$i] . "<br>";
    }
}