Forum und email
imagesetthickness

imagesetthickness

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imagesetthickness -- Set the thickness for line drawing

Popis

bool imagesetthickness ( resource image, int thickness )

imagesetthickness() sets the thickness of the lines drawn when drawing rectangles, polygons, ellipses etc. etc. to thickness pixels.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

thickness

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).